kusla stil sertifikat proizvodi umetnickog zanata

Sa ponosom ističemo da je "Kušla Stil" Stara Pazova nosilac renomiranog sertifikata Ministartsva Privrede. Sertifikat je namenjen za istakne proizvode umetničkog zanata koji se ističu u svom kvalitetu.

Ispod sledi izvod teksta iz dokumenta:

По овлашћењу министра привреде Републике Србије (Решење број: 021-01-150/2016-02 од 18. августа 2016. године), државни секретар Драган Стевановић, на основу члана 88. став З. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр.4 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15), члана 5. став 2. тач. 12) и 13) и члана 7.  Правилника о • одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата ("Службени гласник РС", број 56/12) и члана 4. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 44/14, 14/15 и 54/15), поступајући по захтеву предузетника Рајка Кушлаковића, оснивача Радње за производњу намештаја "KUŠLA STIL", са седиштем у Старој Пазови, улица Његошева број 61, издаје

СЕРТИФИКАТ

I - Да се ручно израђени и рестаурирани стилски намештај (осим тапацираних делова) и други слични стилски производи од дрвета, са ручно израђеним дуборезом у дрвету и интарзијом у Радњи за производњу намештаја "KUŠLA STIL", предузетника Рајка Кушлаковиliа, са седиштем у Старој Пазови, улица Његошева број 61, матични број 64230816, ПИБ 109519836, .могу сматрати производима уметничког заната.


II - Производи из става 1 диспозитива овог сертификата, који се стављају у промет као производи уметничког заната, поред прописаних декларације и ознака за ту врсту производа, могу имати и посебну ознаку: "производ уметничког заната", као и стилизовану ознаку "отворене шаке''.


III- Произвођач може производе из ст. 1 и 11 диспозитива овог сертификата означити и својим знаком-знаком произвођача, чију садржину, облик и димензије сам одређује, у складу са прописима.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број: 313-01-00039/2016-06 од 29. септембра 2016.године

Adresa

Mesto: 22300 Stara Pazova

Ulica i broj: Njegoševa 61

Kontakt

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mob telefon: 063 817 9277

Pronadjite nas

Please publish modules in offcanvas position.